بورس۲۴
1400/06/07
15:45
روند فروش «کشرق»بررسی شد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ شرکت شیمیایی پارس پامچال در ۳ ماهه منتهی به خرداد برای هر سهم ۳۴۵ ریال سود محقق کرد.

روند فروش «کشرق»بررسی شد
انتهای خبر

0
0