کارگزاری آبان
1401/02/26
10:35
📊#زملارد اطلاعیه 1401/02/26 *کشاورزی و دامپروری ملارد شیر* افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خ...

📊#زملارد


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۲۶


*کشاورزی و دامپروری ملارد شیر*


افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹


مرجع صادر کننده مجوز:وزارت جهاد کشاورزی و شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایت محصولات کشاورزی


نوع محصول/خدمت:شیر خام


نرخ قبلی:۶۴,۰۰۰ ریال


نرخ جدید:۱۲۰,۰۰۰ ریال


مبلغ فروش محصول یا ارائه خدمت در سال مالی قبل:۲,۱۵۰,۸۶۵ میلیون ریال


نسبت فروش محصول یا ارائه خدمت به کل درآمد شرکت در سال مالی قبل:۹۴ درصد


شرح:با عنایت به تصمیمات شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی قیمت فروش شیر خام (با مشخصات ۳.۲ درصد چربی و بار میکروبی زیر ۱۰۰هزار) مبلغ ۱۲۰،۰۰۰ ریال به ازاء هر کیلوگرم درب دامداری تصویب گردید. تبصره:به ازای هر ۰.۱ درصد افزایش یا کاهش درصد چربی مبلغ ۱۵۰۰ ریال متناسب با افزایش یا کاهش درصد چربی به قیمت مصوب شیرخام اضافه یا کسر خواهد شد.
انتهای خبر

0
0