ایبنا
1401/02/30
19:31
📌نگرانی شدید بانک مرکزی اروپا از افزایش تورم 🔹سیاست‌گذاران بانک مرکزی اروپا نگرانی شدید خود در مورد افزایش تورم را ابراز کرده و نسبت به پیش‌بینی ر...

📌 نگرانی شدید بانک مرکزی اروپا از افزایش تورم🔹سیاست‌گذاران بانک مرکزی اروپا نگرانی شدید خود در مورد افزایش تورم را ابراز کرده و نسبت به پیش‌بینی رشد بیشتر تورم در میان‌مدت و طولانی‌مدت هشدار دادند.🔹نگرانی آنها این است که تورم نه تنها بالا است، بلکه این خطر را افزایش می‌دهد که رشد سریع قیمت بسیار بالاتر از هدف تورم ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا باشد. درواقع، تورم مواد غذایی و سوخت تقریبا دو برابر هدف بانک مرکزی اروپا است.www.ibena.ir/news/۱۳۲۸۱۸/@ibennewsانتهای خبر

0
0