نوآوران امین
1402/07/30
12:03
آبسال(#لابسا) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 47 درصدی درآمدهای عملیاتی 6 ماهه 140...

آبسال(#لابسا)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۴۷ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۴۰۲ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۳,۸۷۲,۹۱۹ میلیون ریال به مبلغ ۵,۷۱۱,۵۷۰ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۲۰۳۱ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۴۰۲ و تحقق سود ۳۳۷ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0