بورس۲۴
1400/09/07
15:59
بررسی تغییرات پرتفوی «وصندوق» در آبان ماه ۱۴۰۰

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری آبان سود ۵ میلیارد تومانی کسب کرده و ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در این ماه ۶۱۵۷۶ میلیارد تومان که نسبت به ماه قبل ۴۷۵۲ میلیارد تومان کاهش یافته است.

انتهای خبر

0
0