بورس پلنر
1402/08/10
21:32
✔️تولید کاتالیست روپک در پتروشیمی شازند رییس مجتمع پتروشیمی شازند گفت: از ابتدای امسال و به دنبال نامگذاری سال، جهاد تولید در مجتمع پتروشیمی شازند...

✔️ تولید کاتالیست روپک در پتروشیمی شازندرییس مجتمع پتروشیمی شازند گفت: از ابتدای امسال و به دنبال نامگذاری سال، جهاد تولید در مجتمع پتروشیمی شازند شکل گرفت و شاهد رکورد شکنی تولید در این شرکت هستیم.با تولید این کاتالیست، سالانه ۱۰ هزار میلیارد ریال سود آوری برای شرکت ایجاد شده است .ادامه گزارش بنیادی...


@Petroplus_irانتهای خبر

0
0