بتاسهم
1401/02/22
17:07
#غپینو جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1401/03/04 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس کيلومتر10 جاده مخصوص کرج - شرکت مينو...

#غپینو جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس کیلومتر۱۰ جاده مخصوص کرج - شرکت مینو - سالن ورزشی شرکت پارس مینو برگزار میگردد


انتهای خبر

0
0