نوآوران امین
1400/03/02
20:20
صنایع مس شهید باهنر(#فباهنر) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 131 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1399 در مقایس...

صنایع مس شهید باهنر(#فباهنر)


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)✅ افزایش ۱۳۱ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۱۳,۳۴۰,۰۲۰ میلیون ریال به مبلغ ۳۰,۷۶۸,۳۴۰ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۱۲۴ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۵۶۶۷ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0