تحلیل برای سود
1399/08/25
11:03
#وهور افزایش سرمایه ١٧۴٣ درصدی #وهور از تجدید ارزیابی صف خرید 23 میلیونی سهم بعد از صف فروش امروز👌📊

#وهور


افزایش سرمایه ۱۷۴۳ درصدی #وهور از تجدید ارزیابی


صف خرید ۲۳ میلیونی سهم بعد از صف فروش امروز👌📊انتهای خبر

0
0