کدال۳۶۰
1401/01/08
15:59
#کسرام #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/12/29 ▪️ شرکت پارس سرام طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/12/29 معادل 85,025 میلیون ریال از مح...

#کسرام


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹



▪️ شرکت پارس سرام طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ معادل ۸۵,۰۲۵ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۸۸٪ افزایش داشته است.



▪️«کسرام» با سرمایه ثبت شده ۹۸۱,۲۴۹ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ مبلغ ۳۸۳,۳۲۱ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۶٪ رشد داشته است.



۱۴۰۱-۰۱-۰۸ ۱۵:۵۹:۵۰ (۸۶۵۳۵۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_ir



انتهای خبر

0
0