بورس نامه
1400/07/22
12:40
ارزش بازار بیتکوین از facebook پیشی گرفت در حال حاضر بیتکوین در یک قدمی ارزش بازار نقره قرار دارد

ارزش بازار بیتکوین از facebook پیشی گرفت



در حال حاضر بیتکوین در یک قدمی ارزش بازار نقره قرار دارد



انتهای خبر

0
0