بیت کوین

رمزارز - رتبه
قیمت :
3,565,775,410 تومان
$64,809 
-

معاملات روزانه$-
حجم بازار$-
سکه در گردش-
عرضه کل-

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

2,431,000,009
3,400,000,000

3,699,041,620
3,714,999,187

3,626,800,000
3,798,550,000

3,731,757,692
3,757,009,412

3,749,298,090
3,756,636,163

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

-
-
-

عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
18
خرید
9
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
15
خرید
6
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خرید
3
خرید
3
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت342,70044,25047,60047,850-
حمایت247,85048,62548,71752,968-
حمایت156,10057,65049,83356,131190,490
P61,25062,02561,25061,250-
مقاومت169,50071,05078,86666,368193,320
مقاومت274,65075,42579,98269,531-
مقاومت382,90084,45081,10074,650-

آخرین اخبار بیت کوین

نمایش اخبار قدیمی‌تر