کدال۳۶۰
1400/03/04
13:29
#شسینا #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/02/31 ▪️ شرکت صنایع شیمیایی سینا طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/02/31 معادل 160,859 میلیون ...

#شسینا


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱▪️ شرکت صنایع شیمیایی سینا طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ معادل ۱۶۰,۸۵۹ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۱۶۷٪ افزایش داشته است.▪️«شسینا» با سرمایه ثبت شده ۱۵۳,۵۶۳ میلیون ریال طی عملکرد ۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۲۸۶,۸۱۶ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳۲٪ رشد داشته است.۱۴۰۰-۰۳-۰۴ ۱۳:۲۹:۵۵ (۷۴۹۶۲۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0