کانال افزایش سرمایه
1401/03/20
14:51
👆👈#وآفری #افزایش_سرمایه 🔶 پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه 🔸 سرمایه فعلی : 9,504,000,000,000 ریال 🔺 میزان افزای...

👆👈#وآفری #افزایش_سرمایه🔶 پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه🔸 سرمایه فعلی : ۹,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال🔺 میزان افزایش سرمایه : ۲,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال🔰 درصد افزایش سرمایه : ۲۶٪💬 موضوع افزایش سرمایه : اصلاح ساختار مالی،افزایش سهم نگهداری،گسترش بازار اتکائی قبولی،افزایش توانگری مالی و افزایش سرمایه گذاری در صنایع مختلف
🔷 محل تامین افزایش سرمایه :▪ سود انباشته💡 بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.۱۴۰۱/۰۳/۱۹ ۱۴:۲۰:۴۲مشاهده اطلاعیهمشاهده نماد


_________


، عرضه اولیه، پروکسی 👇[ اتصال به پروکسی‌‌تمام‌نت‌ها ]


Join ↯


/ Connect To proxy

انتهای خبر

0
0