کارگزاری آبان
1400/12/15
13:13
📊#لپیام اطلاعیه 1400/12/15 گسترش صنایع پیام افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تقسیم سود شرکت توسعه و گسترش بسته بندی فلزی پارس- گروه ...

📊#لپیام


اطلاعیه ۱۴۰۰/۱۲/۱۵


گسترش صنایع پیام


افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تقسیم سود شرکت توسعه و گسترش بسته بندی فلزی پارس- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰


شرح رویداد:احتراما ، نظر به مصوبه مجمع عمومی سالانه سهامداران شرکت توسعه و گسنرش صنایع بسته بندی فلزی پارس در مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ مبنی بر تقسیم سود به میزان هر سهم ۱۱.۳۰۰ ریال معادل ۱۶.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال سهم این شرکت از سود سهام می باشد .
انتهای خبر

0
0