نوآوران امین
1400/03/04
00:32
قند بیستون(#قیستو) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 121 درصدی درآمدهای عملیاتی 6 ماهه...

قند بیستون(#قیستو)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)✅ افزایش ۱۲۱ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۸۳۵,۹۷۶ میلیون ریال به مبلغ ۱,۸۴۸,۹۱۸ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۶۸ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق سود ۴۳۴ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0