کانال کدال
1399/12/18
22:22
📊 نماد : غناب 📑 موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 🏭 شرکت: صنعتي ناب 📍زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 13...

📊 نماد : غناب📑 موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده🏭 شرکت: صنعتی ناب📍 زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :


ساعت ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهرانپارس خیابان شهید رضا میوه ، خیابان شهید علیرضا ناهیدی (جشنواره ) پلاک ۹📝 دستور جلسه : استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی.


تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹


انتخاب حسابرس و بازرس قانونی


انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار


انتخاب اعضای هیئت‌مدیره


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره🔖 نحوه دریافت برگ حضور در جلسه : از کلیه سهامداران محترم ، وکیل و نماینده قانونی ایشان دعوت می گرددجهت اخذ برگ ورود به جلسه با در دست داشتن مدارک شناسایی معتبر ، معرفی نامه و یا وکالتنامه رسمی راس ساعت ۹ صبح یاد شده به آدرس فوق مراجعه نمایند.👤 دعوت کننده از مجمع:


امور سهام
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #غناب #آگهی_مجمع ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ۲۰:۴۰:۲۲ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:دانلود
انتهای خبر

0
0