بورس۲۴
1402/05/07
10:43
عملکرد ۴ ماهه «فماک» چگونه بود؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت ماداکتو استیل کرد در مدت ۴ ماهه سال مالی ۱۴۰۲ حدود ۷۶ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد. فماک در تیر ۱۳ میلیارد تومان فروش داشت.

عملکرد 4 ماهه «فماک» چگونه بود؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت ماداکتو استیل کرد در مدت ۴ ماهه سال مالی ۱۴۰۲ حدود ۷۶ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد. فماک در تیر ۱۳ میلیارد تومان فروش داشت.فم
انتهای خبر

0
0