کانال کدال
1400/03/20
15:50
📊 نماد: دلقما 📑 عنوان:بررسی نسبت های مهم بنیادی شرکت 🏭 شرکت:داروئي و بهداشتي لقمان 1️⃣: باتوجه به جدول فوق P/E سهم 7.32 می باشد که در مقایسه با ...

📊 نماد: دلقما📑 عنوان:بررسی نسبت های مهم بنیادی شرکت🏭 شرکت: داروئی و بهداشتی لقمان۱️⃣: باتوجه به جدول فوق P/E سهم ۷.۳۲ می باشد که در مقایسه با P/E صنعت که برابر ۱۴.۰۴ می باشد کمتر است.


۲️⃣: سود خالص شرکت در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۹۹ مبلغ ۲,۰۱۰,۵۹۱ میلیون ریال می باشد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۵۳٪ داشته است.


۳️⃣: سود هر سهم پس از کسر مالیات در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۹۹ مبلغ ۰ ریال می باشد.🔼 افزایش ۴۸٪ درآمدهای عملیاتی


🔼 افزایش ۳۳۶٪ سود عملیاتی


🔼 افزایش ۵۳٪ سود خالص


🔼 افزایش ۴۲٪ دارایی ها


🔼 افزایش ۱۰۸٪ سود انباشته


🔼 افزایش ۷۲٪ حقوق مالکانه


🔼 افزایش حاشیه سود ناخالص از ۲۲.۸٪ به ۳۲.۱٪


🔼 افزایش حاشیه سود عملیاتی از ۷.۸٪ به ۲۳.۱٪


🔼 افزایش حاشیه سود خالص از ۱۱۰.۳٪ به ۱۱۴٪


🔼 افزایش بازده دارایی از ۵۴.۳٪ به ۴۴.۶٪


🔼 افزایش بازده حقوق صاحبان سهام۱۱۰٪به۶۴٪✅ کاربران کدال می توانند با استفاده داده جدول فوق دید مناسب و مقایسه ای نسبت فعالیت چند ساله شرکت داشته باشند.


➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #دلقما #صورت_مالی_۱۲ماهه #گزارش_تفسیری ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 📎: @codaانتهای خبر

0
0