نوآوران امین
1400/12/05
09:43
کشت و دامداری فکا (#زفکا) گزارش #فعالیت_ماهانه (#بهمن_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ✅افزایش ۱.۱۳ درصدی ...

کشت و دامداری فکا (#زفکا)گزارش #فعالیت_ماهانه (#بهمن_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹✅افزایش ۱.۱۳ درصدی فروش بهمن ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۴۹.۴۹ درصدی فروش بهمن ۱۴۰۰ در مقایسه با بهمن ۱۳۹۹


✅رشد ۶۵.۳۲ درصدی فروش ۱۱ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0