کانال افزایش سرمایه
1401/03/31
17:26
👆👈#سامان #افزایش_سرمایه 🔶 تصمیم هیئت مدیره به انجام افزایش سرمایه تفویض شده در مجمع فوق العاده 🔸 سرمایه فعلی : 34,270,000,000,000 ریال 🔺 میزان ا...

👆👈#سامان #افزایش_سرمایه🔶 تصمیم هیئت مدیره به انجام افزایش سرمایه تفویض شده در مجمع فوق العاده🔸 سرمایه فعلی : ۳۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال🔺 میزان افزایش سرمایه : ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال🔰 درصد افزایش سرمایه : ۴۰٪💬 موضوع افزایش سرمایه : بهبود ساختار مالی بانک
🔷 محل تامین افزایش سرمایه :▪ آورده نقدی سهامداران ،سود انباشته
💡 بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب هیئت مدیره می‌باشد و در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۱۶:۴۹:۰۱مشاهده اطلاعیهمشاهده نماد


_________


، عرضه اولیه، پروکسی 👇[ اتصال به پروکسی‌‌تمام‌نت‌ها ]


Join ↯


/ Connect To proxy

انتهای خبر

0
0