آواتحلیل
1400/09/07
16:51
#بررسی_گزارش_کدال #فباهنر ✅ فباهنر در آبان ماه فروش حدود 560 میلیارد تومانی را به ثبت رساند که این عدد برای ماه گذشته 416 میلیارد تومان بوده است. ...

#بررسی_گزارش_کدال #فباهنر✅ فباهنر در آبان ماه فروش حدود ۵۶۰ میلیارد تومانی را به ثبت رساند که این عدد برای ماه گذشته ۴۱۶ میلیارد تومان بوده است.✅ مقدار فروش کل محصولات در آبان ماه ۳۱۰۰ تن گزارش شده است که این عدد برای ماه گذشته ۲۵۰۰ تن بوده است.✅ فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به حدود ۳۳۰۰ میلیارد تومان می‌رسد که ۸۱ درصد بیشتر از سطح فروش در مدت مشابه سال گذشته است. مقدار فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸ درصد افزایش داشته است.📉 آخرین قیمت سهم حدود ۲۳۰۰ تومان بوده و نسبت به یک ماه گذشته ۱۴ درصد کاهش داشته است.انتهای خبر

0
0