اسمارت بورس
1400/03/03
12:18
#وبملت در قیمت ۳۸۷ تومان و ۲۰ درصدی منفی مچ شد و فعلا منفی است

#وبملت در قیمت ۳۸۷ تومان و ۲۰ درصدی منفی مچ شد و فعلا منفی است


انتهای خبر

0
0