همفکران
1399/08/25
19:32
#کدال #شفاف_سازی #تاپکیش 📌 انعقاد قرارداد مهم ▪️فروش کالا و تجهیزات ▪️طرف قرارداد:شرکت "توسعه مراکز داده ای نوین" ▪️مبلغ قرارداد: 560,000 میل...

#کدال


#شفاف_سازی


#تاپکیش📌 انعقاد قرارداد مهم▪️فروش کالا و تجهیزات


▪️طرف قرارداد:شرکت "توسعه مراکز داده ای نوین"


▪️مبلغ قرارداد: ۵۶۰,۰۰۰ میلیون ریالانتهای خبر

0
0