کانال کدال
1400/03/19
21:22
📊 نماد: دفارا 📑 موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 🏭 شرکت: داروسازي فارابي 🔻 تص...

📊 ن ماد: دفارا📑 موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰🏭 شرکت : داروسازی فارابی🔻 تصمیمات مجمع :✅ صورت های مالی شرکت و گزارش هیئت مدیره تصویب شد💵 سود نقدی هر سهم: ۵,۳۸۹ ریال💰 سود خالص شرکت: ۳,۱۴۲,۳۰۸ میلیون ریال💶 سود انباشته: ۳۵۹,۶۴۸ میلیون ریال📖 ارزش دفتری هر سهم: ۶۹۹۹ ریال💷 سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال👤 بازرس قانونی: سازمان حسابرسی📰 روزنامه کثیرالانتشار: اطلاعات📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


#دفارا #تصمیمات_مجمع ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ ۱۹:۳۷:۳۸ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0