مارکت آنالیزینگ (مهرداد خسروی)
1400/03/04
12:32
خودرو و خساپا کاملا #طبیعی و بدون #دستکاری معاملات مثبت باز شدن. فقط نمیدونم چرا کمتر از یک دقیقه معامله شدن.

خودرو و خساپا کاملا #طبیعی و بدون #دستکاری معاملات مثبت باز شدن.فقط نمیدونم چرا کمتر از یک دقیقه معامله شدن.

انتهای خبر

0
0