هادی ملکی
1400/03/02
11:54
#شپلی بازگشایی با 6 درصد مثبت تنها نمادی که بدون دامنه و مثبت باز شد👌

#شپلی


بازگشایی با ۶ درصد مثبت


تنها نمادی که بدون دامنه و مثبت باز شد👌انتهای خبر

0
0