بورس۲۴
1402/08/07
08:59
"فماک" از فروش مهر ماه گفت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت ماداکتو استیل کرد در مدت ۷ ماهه منتهی به مهر سال مالی ۱۴۰۲ حدود ۱۴۳ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت ماداکتو استیل کرد در مدت ۷ ماهه منتهی به مهر سال مالی ۱۴۰۲ حدود ۱۴۳ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.


فماک در مهر ماه ۲۱ میلیارد تومان فروش داشت. گفتنی است فروش این شرکت در ۷ ماهه نسبت به سال گذشته ۱۱۰ درصد رشد داشت.

فماک
انتهای خبر

0
0