تحلیل برای سود
1400/11/21
14:27
شفاف سازی در #سمازن افزایش سرمایه شرکت حمل و نقل جاده ای بین شهری کالای مازندترابر نکا(سهامی خاص) از مبلغ 70.000 میلیون ریال به 700.000 میلیون ریال

شفاف سازی در #سمازن


افزایش سرمایه شرکت حمل و نقل جاده ای بین شهری کالای مازندترابر نکا(سهامی خاص) از مبلغ ۷۰.۰۰۰ میلیون ریال به ۷۰۰.۰۰۰ میلیون ریالانتهای خبر

0
0