بورس۲۴
1402/10/30
19:24
سهامداران «کحافظ» بدانند

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت کاشی و سرامیک حافظ در ۹ ماهه منتهی به آذر ۱۴۰۲ سود خالصی معادل ۴۱۷ میلیارد تومان محقق نمود. شرکت در دوره مشابه قبل سود خالصی معادل ۲۶۹ میلیارد تومان داشته است.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت کاشی و سرامیک حافظ در ۹ ماهه منتهی به آذر ۱۴۰۲ سود خالصی معادل ۴۱۷ میلیارد تومان محقق نمود. شرکت در دوره مشابه قبل سود خالصی معادل ۲۶۹ میلیارد تومان داشته است. بدین ترتیب شرکت در ۹ ماهه ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه قبل رشد ۵۵ درصدی در سود خالص را تجربه نمود. کحافظ به ازای هر سهم نیز ۸۱۱ ریال سود شناسایی کرد.


درآمد عملیاتی ۹ ماهه، ۶۹٪ افزایش داشته است و با افزایش بالاتر و معادل ۸۳ درصدی بهای تمام شده، سود عملیاتی با ۵۶٪ رشد به ۴۵۸ میلیارد تومان رسید.


کحافظ
انتهای خبر

0
0