کدال۳۶۰
1399/08/26
15:19
#حپترو #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (نقل و انتقال دارایی های ثابت شرکت - گروه الف) منتهی به سال مالی 1399/12/30 شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی 1399...

#حپترو


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (نقل و انتقال دارایی های ثابت شرکت - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی
۱۳۹۹-۰۸-۲۶ ۱۵:۱۹:۵۰ (۶۹۲۵۰۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0