اسمارت بورس
1399/08/25
20:05
#خاهن روند نزولی کوتاه مدت را به سمت بالا شکسته و در حال پولبک به آن است و از محدوده ی ۳۰۰۰ تا ۳۴۰۰ تومان می تواند به سمت اهداف بالاتر حرکت کند ⚡️✅

#خاهن


روند نزولی کوتاه مدت را به سمت بالا شکسته و در حال پولبک به آن است و از محدوده ی ۳۰۰۰ تا ۳۴۰۰ تومان می تواند به سمت اهداف بالاتر حرکت کند⚡️✅انتهای خبر

0
0