بورس۲۴
1400/09/23
09:32
«انرژی» از انتقال سهم ازنهادهای مالی وفعالان به سایراشخاص خبر داد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت بورس انرژی ایران اعلام نمود که مورخ ۱۴۰۰.۰۹.۲۲مدیر محترم نظارت بر بورس های سازمان بورس اوراق بهادار و در اجرای بند ۵ هفتصد و بیست و پنجمین صورتجلسه هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر شده است در راستای اجرای تدریجی مصوبه مذکور در مرحله سوم، ۵ درصد دیگر از سهام بورس انرژی ایران متعلق به سهامداران دسته نهادهای مالی و فعالان بورس انرژی به دسته سایر اشخاص (نماد انرژی۳) انتقال و قابلیت معامله برای آن ها در نماد انرژی ۳ فراهم گردد.

انتهای خبر

0
0