اخبار فوری بورس
1400/03/02
20:46
#سشرق اطلاعیه 1400/03/02 افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - در خصوص مجوز افزایش قیمت سیمان- گروه ب) منتهی به سال مالی 1400/06/31 مجوز...

#سشرقاطلاعیه ۱۴۰۰/۰۳/۰۲


افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - در خصوص مجوز افزایش قیمت سیمان- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱


مجوز اخیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در خصوص مبلغ خرده فروشی سیمان پاکتی تاثیر با اهمیتی بر میزان فروش این شرکت نخواهد داشت.انتهای خبر

0
0