بانی فام
1399/10/07
08:31
#فسرب (احتمال نوسان قیمت در چند روز آینده) در صورت صعود قیمت احتمال13% سود تا محدوده 153496 ریال در صورت نزول قیمت احتمال10% ضرر تا محدوده 123136...

#فسرب


(احتمال نوسان قیمت در چند روز آینده)


در صورت صعود قیمت احتمال۱۳٪ سود تا محدوده ۱۵۳۴۹۶ ریال


در صورت نزول قیمت احتمال۱۰٪ ضرر تا محدوده ۱۲۳۱۳۶ ریال


▫️روند کوتاه مدت : پرنوسان


▫️پایداری روند : کم


▫️شتاب کاهش قیمت : کم


▫️روانشناسی معاملات : هیجان زیاد فروشندگان


▫️زمان تغییر روند: در حال حاضر خیرانتهای خبر

0
0