پیامهای ناظر بازار
1399/08/27
08:00
توقف نماد (نطرین۱) - اطلاعات با اهمیت گروه ب

به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (نطرین۱) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت عطرین نخ قم متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت ۱۰:۰۰ جلسه معاملاتی جاری به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران

انتهای خبر

0
0