احسان زمانی (سهام و فارکس)
1399/08/27
09:08
#سبزوا پس از تحلیل قبلی که یک بازدهی بیش از 1000% در پی داشت همینک میتواند اصلاح خود را در محدوده 510 تومان با تکمیل دیامتریک پاپیونی تحت عنوان ایک...

#سبزوا


پس از تحلیل قبلی که یک بازدهی بیش از ۱۰۰۰٪ در پی داشت همینک میتواند اصلاح خود را در محدوده ۵۱۰ تومان با تکمیل دیامتریک پاپیونی تحت عنوان ایکس موج یا شاخه عا از یک اصلاح به پایان برساند


حد ضرر تثبیت پایانی زیر ۵۰۰ تومان
انتهای خبر

0
0