تکسهم ۹۸
1402/08/14
16:37
#شپدیس شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده 🔹 به استناد ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اط...

#شپدیس


شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده🔹 به استناد ماده ۲ مکرر ۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع می‌رساند پیرو گزارش منتشر شده در پایگاه خبری کدال مبنی بر اعلام نرخ قطعی گاز خوراک و سوخت به استحضار می رساند نرخ گاز خوراک در شهریور ماه ۱۴۰۲ و نرخ گاز سوخت در ماه های فروردین، شهریور و مهرماه ۱۴۰۲ به صورت قطعی و برای مابقی ماه ها نرخ ها کماکان به صورت علی الحساب بوده و به محض دریافت نرخ قطعی به اطلاع سهامداران محترم خواهد رسید🔹 بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.انتهای خبر

0
0