همفکران
1399/08/26
08:02
#نبض_بازار 📌وقفه معاملاتي نماد #وپست به علت تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت

#نبض_بازار


📌وقفه معاملاتی نماد #وپست به علت تغییرات بیش از ۲۰ درصدی قیمتانتهای خبر

0
0