همفکران
1400/03/02
09:11
#کدال #شفاف_سازي #حفاری 📌 مطابق راي قطعي شعبه 51 دادگاه تجديدنظر ، حكم به رد دعواي شركت دشت مرغاب صادر گرديد و بنابراين طلب اين شركت مطابق مفاد ا...

#کدال


#شفاف_سازی


#حفاری📌 مطابق رای قطعی شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر ، حکم به رد دعوای شرکت دشت مرغاب صادر گردید و بنابراین طلب این شرکت مطابق مفاد اجرائیه به میزان ۱.۱۱۱.۲۰۰.۰۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت الباقی اصل طلب و وجه التزام (محاسبه وجه التزام تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵) و پس از آن تاریخ نیز به ازای هر روز هفتصد میلیون ریال تا زمان پرداخت به قوت خود باقی است و پرداخت آن بر عهده شرکت دشت مرغاب می‌باشد.انتهای خبر

0
0