نوآوران امین
1402/07/30
20:07
ماداکتو استیل کرد(#فماک) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 110 درصدی درآمدهای عملیات...

ماداکتو استیل کرد(#فماک)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۱۱۰ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۴۰۲ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۵۷۷,۱۹۹ میلیون ریال به مبلغ ۱,۲۱۰,۴۳۸ میلیون ریال رسیده است)


⭕️افزایش ۸ درصدی زیان خالص ۶ ماهه ۱۴۰۲ و تحقق زیان ۴۴۱ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0