نوآوران امین
1399/08/25
18:46
اعتباری ملل(#عسکریه) صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 39 درصدی درآمدهای مشاع 12 ماهه 1398 در مقایسه با د...

اعتباری ملل(#عسکریه)


صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)✅ افزایش ۳۹ درصدی درآمدهای مشاع ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۳۰,۴۴۷,۳۲۰ میلیون ریال به مبلغ ۴۲,۲۰۲,۸۶۰ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۶۳ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ و تحقق سود ۳۵۱ ریالی به ازاء هر سهم (از مبلغ ۱۳۰۶۴۷۸ میلیون ریال به مبلغ ۲۱۲۸۱۹۳ میلیون ریال رسیده است)تحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0