کدال۳۶۰
1399/08/27
19:39
#خراسان اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_6_ماهه منتهی به 1399/06/31 (#حسابرسی_شده)(اصلاحیه) شرکت پتروشیمی خراسان ▪️ شرکت پتروشیمی خراسا...

#خراسان


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_۶_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (#حسابرسی_شده)(اصلاحیه) شرکت پتروشیمی خراسان▪️ شرکت پتروشیمی خراسان در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ به ازای هر سهم ۲,۸۶۳ ریال سود محقق کرده است. که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶٪ افزایش داشته است▪️ «خراسان» با سرمایه ثبت شده ۱,۷۸۹,۹۱۲ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۵,۱۲۵,۱۷۱ میلیون ریال سود محقق کرده است.۱۳۹۹-۰۸-۲۷ ۱۹:۳۹:۵۳ (۶۹۳۱۳۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0