بورس۲۴
1402/09/05
09:21
«فلات» در مورد طرح یک دعوی له شرکت توضیح داد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ، شرکت گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان در خصوص پرونده ۴ واحد اداری خریداری شده از آقای سیدابراهیم هاشمی توضیح داد.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان بیان داشت همانطور که قبلا در سامانه کدال نیزاطلاع رسانی شده است،این شرکت در خردادماه ۱۴۰۱ نسبت به خرید چهار واحد اداری به متراژ ۳۴۳ متر از آقای

فلات

اقدام نمود و کلیه اسناد مالکیت آنها بدون هیچگونه محدودیت قانونی به شرکت انتقال یافت. آقای سیدابراهیم هاشمی واحدهای مذکور را در سال قبل از آقای علیرضا شهمیری خریداری نموده است. آقای علیرضا شهمیری پرونده ای در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور داشته که با رای دادگاه مذکور در آذرماه ۱۴۰۱ محکوم و نسبت به ابطال کلیه معاملات و توقیف اسناد و انتقال آنها به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی شده است. از این بابت هیچگونه اطلاع رسانی یا ابلاغ قانونی به دبیرخانه شرکت یا سامانه ثنا واصل نشده است موارد مذکورحسب پیگیری مشخص گردیده است.شرکت در جهت حفظ حقوق سهامداران و با بهره گیری از وکلای خبره نسبت به ارایه دادخواست به دادگاه مذکور و ابلاغیه تعیین وقت رسیدگی به شماره ۱۴۰۲۶۸۱۰۰۰۵۲۶۶۲۰۹ مورخ ۱۴۰۲.۰۸.۳۰شده که بدیهی است دریافت هرگونه نامه با رای دادگاه اطلاع رسانی خواهد شد. ضمنا مراتب شکایت از فروشنده (سیدابراهیم هاشمی) و احقاق حق در دستور کار قرارگرفته که به محض دریافت نتیجه مراتب از طریق سامانه کدال به استحضار جنابعالی و سهامداران محترم خواهد رسید.


انتهای خبر

0
0