کدال۳۶۰
1402/08/08
12:39
#پلوله آگهی دعوت به #مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده شرکت تولیدی گاز لوله 1402-08-08 09:09:50 (1099386) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @Codal360_ir

#پلوله


آگهی دعوت به #مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده شرکت تولیدی گاز لوله۱۴۰۲-۰۸-۰۸ ۰۹:۰۹:۵۰ (۱۰۹۹۳۸۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0