نوآوران امین
1402/08/07
16:47
کاشی و سرامیک حافظ (#کحافظ) گزارش #فعالیت_ماهانه (#مهر_۱۴۰۲) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ⭕️کاهش (۸.۱۴) درص...

کاشی و سرامیک حافظ (#کحافظ)گزارش #فعالیت_ماهانه (#مهر_۱۴۰۲) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹⭕️کاهش (۸.۱۴) درصدی فروش مهر ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۳۳.۲۸ درصدی فروش مهر ۱۴۰۲ در مقایسه با مهر ۱۴۰۱


✅رشد ۵۷.۳۷ درصدی فروش ۷ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0