کدال۳۶۰
1399/10/07
16:32
#کطبس #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/09/30 ▪️ شرکت ذغالسنگ نگین طبس طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/09/30 معادل 164,866 میلیون ریا...

#کطبس


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰▪️ شرکت ذغالسنگ نگین طبس طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ معادل ۱۶۴,۸۶۶ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۱۱۵٪ افزایش داشته است.▪️«کطبس» با سرمایه ثبت شده ۱۸۵,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۱,۲۱۶,۹۲۷ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۴٪ رشد داشته است.۱۳۹۹-۱۰-۰۷ ۱۶:۳۲:۲۷ (۷۰۶۹۱۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0