کدال۳۶۰
1401/02/21
16:58
#کسرام توضیحات در خصوص #اطلاعات_و_صورت_های_مالی منتشر شده ▪ در خصوص اطلاعیه منتشر شده با شماره پیگیری 874787در تاریخ 1401/02/06 به استحضار می رسان...

#کسرام


توضیحات در خصوص #اطلاعات_و_صورت_های_مالی منتشر شده▪ در خصوص اطلاعیه منتشر شده با شماره پیگیری ۸۷۴۷۸۷در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ به استحضار می رساند توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
۱۴۰۱-۰۲-۲۱ ۱۶:۵۹:۴۵ (۸۸۰۲۶۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0