نوآوران امین
1401/03/08
19:42
سبحان دارو(#دسبحان) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 22 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1400 در مقایسه با دوره ...

سبحان دارو(#دسبحان)


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)✅ افزایش ۲۲ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۵,۹۲۱,۸۴۰ میلیون ریال به مبلغ ۷,۲۳۲,۰۷۷ میلیون ریال رسیده است)


⭕️کاهش ۲۸ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق سود ۷۴۳ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0