کدال۳۶۰
1399/08/26
20:24
#غناب اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_6_ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده) شرکت صنعتی ناب ▪️ شرکت صنعتی ناب در دوره منتهی به به...

#غناب


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_۶_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) شرکت صنعتی ناب▪️ شرکت صنعتی ناب در دوره منتهی به به ازای هر سهم ۰ ریال سودی محقق نکرده است. این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۰ ریال تغییری نداشته بود.▪️ «غناب» با سرمایه ثبت شده ۰ میلیون ریال طی عملکرد ۰ ماهه منتهی به مبلغ ۰ میلیون ریال سودی محقق نکرده است.۱۳۹۹-۰۸-۲۶ ۲۰:۲۴:۵۱ (۶۹۲۷۴۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0